Угода користувача

WWW.E-ZIPAVTO.COM
01.11.2019

Терміни

Користувачі
фізичні особи (в тому числі представники юридичних осіб), що володіють можливістю візуального ознайомлення з розміщеною на інтернет - ресурсі (далі Сайт) www.e-zipavto.com інформацією.
Адміністрація Сайту
правовласник Сайту www.e-zipavto.com
Товар
в тому числі, але не виключаючи, запасні частини для автомобілів, автохімія, оливи, супутні товари для автотранспорту, які можуть бути придбані Користувачем на Сайті.
 1. Загальні положення
  1. Ця Угода користувача (далі «Угода») регулює всі види використання інтернет-сайту, доступного за адресою www.e-zipavto.com, його сервісів і послуг, всієї інформації і присутніх в ній матеріалів, доступних на Сайті. Адміністрування Сайтом здійснюється ТОВ «ЗІП - АВТО» (далі Адміністрація). Використання сайту дозволено тільки особі, що приймає всі умови Угоди та інші правила, передбачені на Сайті.
  2. Користувач зобов'язаний уважно ознайомитися з Угодою перед використанням Сайту. Використовуючи будь-яку частину Сайту, Користувач дає свою згоду з умовами цієї Угоди з Адміністрацією. Якщо Ви не згодні з умовами Угоди (повністю або частково), то Вам не надається статус і права користувача і Вам забороняється використовувати Сайт, включаючи, але не обмежуючись, будь-якою інформацією, розміщеною на Сайті, будь-які сервіси та послуги, надаються в рамках Сайту.
  3. Умови Угоди поширюються на всіх користувачів сайту - як на користувачів, які не мають облікового запису на Сайті (незареєстрований користувач), так і на користувачів, що мають обліковий запис, будь-якого з доступних видів: зі звичайними правами, Експерт, Організація і т.д. Під обліковим записом розуміється сукупність інформації про користувача і даних для авторизації (логін, пароль).
  4. Ціни на товари попередні і можуть змінюватися Постачальником залежно від факторів формування ціни.
  5. Використання матеріалів і сервісів Сайту www.e-zipavto.com регулюється нормами чинного законодавства України.
  6. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, вважається, що Користувач приєднався до цієї Угоди.
  7. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку без повідомлення Користувача змінювати умови цієї Угоди та / або будь-які інші умови використання Сайту. Такі зміни вступають в силу після закінчення 3 (трьох) днів з моменту розміщення нової версії Угоди на Сайті. Використовуючи Сайт Користувач підтверджує, що ознайомлений і згоден з умовами Угоди, розміщеної на Сайті на момент використання користувачем сайту. При незгоді Користувача з внесеними змінами він зобов'язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту. Чинна редакція Угоди знаходиться на сторінці: "Угода"
 2. Права, обов'язки та відповідальність сторін.
  1. Повний доступ до Сайту, розміщення інформації, ознайомлення з більш повною інформацією про інших користувачів, відправлення повідомлень, можливі тільки для зареєстрованого користувача (який створив обліковий запис) і на розсуд Адміністрації Сайту.
  2. Користувач погоджується не робити дій, що можуть розглядатися як порушення українського законодавства або норм міжнародного права, в тому числі в сфері інтелектуальної власності, авторських і / або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту і сервісів сайту.
  3. Використання матеріалів сайту без згоди правовласників не допускається (стаття 1108 ЦК України). Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідне укладення ліцензійних договорів (отримання ліцензій) від правовласників.
  4. При цитуванні матеріалів сайту, включаючи захищені авторські твори, посилання на сайт є обов'язковим.
  5. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні вступати в протиріччя з вимогами законодавства України та загальноприйнятими нормами моралі і моральності.
  6. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилань на які можуть міститися на сайті.
  7. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов'язань перед Користувачем у зв'язку з будь-якими можливими витратами або збитками, пов'язаними з будь-яким вмістом Сайту, реєстрацією авторських прав і відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами, доступними або отриманими через зовнішні сайти або ресурси, або інші контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.
  8. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали і сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе ніякої відповідальності і не має будь-яких зобов'язань у зв'язку з такою рекламою.
  9. Користувачеві заборонено:
   1. Створювати кілька облікових записів на Сайті, якщо фактично вони належать одній і тій же особі;
   2. Здійснювати дії, спрямовані на введення інших користувачів в оману;
   3. Надавати в користування свій обліковий запис і / або логін і пароль від облікового запису третім особам;
   4. Реєструвати аккаунт від імені або замість іншої особи. При цьому, дозволена реєстрація від імені та за дорученням іншої фізичної особи або юридичної особи за умови отримання необхідних повноважень у порядку і формі, передбачених законодавством України;
   5. Розміщувати інформацію (включаючи будь-які матеріали), що порушує авторські права, права на знаки для товарів і послуг, права промислової власності та / або права на інші об'єкти права інтелектуальної власності, що належать Адміністрації та / або третім особам;
   6. Розміщувати інформацію, що порушує права і законні інтереси третіх осіб (в тому числі, розміщення фотографій і відеороликів, основним об'єктом яких є людина, якщо ця людина не давала згоди на розміщення на Сайті фотографії або відео з її участю);
   7. Розміщувати матеріали рекламного, еротичного, порнографічного або образливого характеру;
   8. Використовувати будь-які комп'ютерні програми для автоматизованого збору інформації на Сайті;
   9. Здійснювати незаконне збирання, систематизацію, зберігання чи поширення персональної інформації інших користувачів;
   10. Намагатися отримати доступ до облікового запису та / або логіна і пароля іншого користувача будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, підбору логіна і пароля;
  10. Відповідальність користувача:
   1. Користувач самостійно відповідає за будь-яке використання наданої на Сайті інформації.
   2. Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії або бездіяльність при використанні Сайту.
   3. Користувач зобов'язується самостійно і за свій рахунок врегулювати всі претензії третіх осіб, пов'язані з дією або бездіяльністю Користувача при використанні Сайту.
   4. Якщо Користувачем не доведено протилежне, будь-які дії, вчинені з використанням його облікового запису та / або його логіна і пароля, вважаються виконаними цим Користувачем.
   5. У разі розміщення Користувачем на Сайті інформації або вчинення інших дій, що не відповідають умовам Угоди, Адміністрація має право без повідомлення, на власний розсуд видалити повністю або частково розміщену Користувачем інформацію, включаючи ту інформацію, щодо якої важко визначити її відповідність Угоді та / або законодавству.
   6. За порушення умов цієї Угоди, Адміністрація має право без попереднього повідомлення блокувати доступ Користувача до Сайту та / або видалити обліковий запис Користувача.
  11. Відповідальність Адміністрації:
   1. Адміністрація не несе відповідальності за використання третіми особами інформації, розміщеної Користувачем на Сайті, включаючи її копіювання, відтворення та поширення, здійснені як в рамках Сайту, так і іншими можливими способами.
   2. Адміністрація не відшкодовуватиме жодних збитків, прямих або непрямих, заподіяних Користувачеві або третім особам в результаті використання або невикористання, в т.ч. неможливості використання Сайту.
   3. Адміністрація не приймає на себе зобов'язань по перевірці, зміні та контролю інформації, розташованої ким-небудь на Сайті, не гарантує і не несе відповідальності за достовірність інформації, її законність, якість та відповідність конкретним запитам і потребам користувачів Сайту.
   4. Адміністрація не несе відповідальності за зміст сайтів, які не належать їй, посилання на які можуть бути присутніми на Сайті, і не гарантує їх доступності, коректної роботи і відповідності заявленій тематиці.
 3. Реєстрація, пароль і безпека
  1. Після реєстрації на Сайті, Користувач отримує логін і пароль для доступу до облікового запису.
  2. Користувач несе відповідальність за безпеку свого логіна і пароля, а також за всі дії на Сайті, які зроблені «від імені» його облікового запису.
  3. Адміністрація Сайту має право заборони використання певних облікових записів і / або вилучення їх з обігу.
  4. Користувач зобов'язується негайно повідомити Адміністрацію Сайту про будь-який випадок неавторизованого (недозволеного Користувачем) доступу до його облікового запису.
  5. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за можливу втрату або псування даних, яка може статися через порушення Користувачем положень цієї частини Угоди.
 4. Інтелектуальна власність
  1. Дана угода не передає Користувачеві ніяких прав на будь-які об'єкти інтелектуальної власності ТОВ "ЗІП-АВТО" (включаючи, але не обмежуючись, на знаки для товарів і послуг присутніх на Сайті) або третіх осіб, якщо передача цих прав явно не вказана, і всі права на власність і на прибуток по відношенню до такої власності залишаються винятково за ТОВ "ЗІП-АВТО" і / або відповідної організації.
  2. Використання Сайту не надає Користувачеві ніяких прав або ліцензій на будь-яке використання будь-яких знаків для товарів і послуг.
  3. Користувачеві заборонено будь-яке використання в комерційних цілях будь-якої інформації в будь-якому вигляді, розміщеної на Сайті. У разі некомерційного використання Користувачем інформації, розміщеної на Сайті, Користувач зобов'язаний вказувати авторство і гіперпосилання на сайт www.e-zipavto.com в кожному окремому випадку використання інформації.
 5. Інформування користувачів
  1. Адміністрація Сайту може посилати своїм Користувачам інформаційні повідомлення за допомогою смс розсилки та електронної пошти.
  2. Адміністрація Сайту може інформувати своїх користувачів по телефону, вказаному останнім, в якості контактного.
 6. Персональні дані
  1. Персональні дані користувача зберігаються в базі персональних даних ТОВ "ЗІП-АВТО", яка є власністю ТОВ "ЗІП-АВТО" з правом користування Адміністрацією Сайту, до моменту їх відкликання за письмовою вимогою користувача.
  2. Користувач своєю згодою до цієї Угоди свідчить і підтверджує, що він ознайомлений і повністю згоден з цією Угодою, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільне надання персональних даних є згодою на їх обробку ТОВ "ЗІП-АВТО" і Адміністрацією на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою та / або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України, зокрема, виконання вимог законодавства України, по рекламі і зборів та у сфері бухгалтерського обліку, для проведення акцій, підготовки статистичної інформації і т.п ..
  3. Своєю згодою цим договором Користувач надає ТОВ "ЗІП-АВТО" і Адміністрації Сайту згоду, в порядку визначеному Законом України «Про захист персональних даних», на обробку та використання його персональних даних (паспортні дані, ідентифікаційний код тощо) будь-яким не забороненим чинним законодавством України, в тому числі, але не обмежуючись з метою виконання вимог законодавства України, в сфері реклами, оподаткування та бухгалтерського обліку.
  4. Користувач своєю згодою до цієї Угоди свідчить і підтверджує, що згоден на включення, його персональних даних до бази персональних даних ТОВ "ЗІП-АВТО" з правом користування Адміністрацією Сайту, а також на обробку персональних даних користувача.
  5. Права користувача як суб'єкта персональних даних. Користувач має право:
   1. На отримання відомостей про місце Адміністрації як власника / розпорядника його персональних даних;
   2. Вимагати від Адміністрації Сайту, у якого є право на користування Базою персональних даних, уточнення своїх персональних даних;
   3. Застосовувати, передбачені законом, засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
  6. Обробка персональних даних Користувача може здійснюватися Адміністрацією Сайту самостійно або може бути передана третім особам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.
  7. Персональні дані користувача зберігаються в базі персональних даних ТОВ "ЗІП-АВТО" з правом користування Адміністрацією Сайту, до моменту їх відкликання за письмовою вимогою користувача. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних, Користувач не допускається до подальшого користування Сайтом.
  8. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за захист персональних даних, що розміщуються Користувачем в анкеті, від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як Адміністрація Сайту не несе відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій користувача по розміщенню таких персональних даних.